[feitjes] Voedselvoorziening

Zoals u waarschijnlijk weet, was de pers in het door de Nazi’s bezette Nederland aan censuur onderworpen.Om het een en ander een beetje overzichtelijk te houden gaf het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) in 1943 een klein handzaam boekje (het paste in je binnenzak) uit getiteld: Niet voor publicatie – Wat mag wel? Wat mag niet? Wat zegen de noten?

In dit boekje is een alfabetische lijst met zaken waarbij extra opgelet moet worden, zo kwam ik onder het lemma “Voedselvoorziening” het volgende verbod tegen:

‘De P.A. deelt mede, dat alle publicaties omtrent het slachten van honden en katten, het verkoopen en consumeeren van honden- en kattenvleesch achterwege moeten blijven.’

______
Momenteel doe ik in het NIOD onderzoek naar Journalistiek en Propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder naar de persoon Max Blokzijl. Tijdens zo’n archiefonderzoek kom je nog wel eens een grappig, interessant of triest feit(je) tegen, vandaar de nieuwe categorie [feitje]. Over kleine en grote, nuttige en nutteloze kennis. Feitjes komen ook hier te staan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>