Amnesty International teleurgesteld in PvdA

De coalitie van de grootste sociaaldemocratische partij met de conservatieve VVD wordt terecht op de vingers getikt door de grootste mensenrechtenorganisatie.

Zie ook: ‘Illegaliteit strafbaar stellen? Dat kan en mag helemaal niet‘ (Volkskrant.nl)

Persbericht Amnesty International.
22 December 2012

Amnesty International teleurgesteld door besluit Ministerraad tot strafbaarstelling illegaal verblijf.

Amnesty International is teleurgesteld dat de Ministerraad heeft besloten om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Hiermee is de weg geopend voor behandeling van het voorstel in het parlement.

Volgens het voorstel van de regering kunnen ongedocumenteerde vreemdelingen een boete tot maximaal € 3.900 krijgen. Onduidelijk is wat zal gebeuren wanneer, zoals vaak het geval zal zijn, de ongedocumenteerde vreemdeling deze boete niet kan betalen.
Bij herhaalde aanhouding volgt een inreisverbod dat, indien overtreden, tot celstraf kan leiden.

‘Het voorstel voegt niets toe aan de effectiviteit van het terugkeerbeleid dat de regering voor ogen staat, maar kan wel zeer schadelijke gevolgen hebben voor ongedocumenteerde vreemdelingen’, aldus Amnesty International.

De criminalisering van illegaal verblijf verhoogt de kwetsbaarheid van ongedocumenteerde vreemdelingen voor uitbuiting en mensenhandel, en verlaagt de kans dat zij hiervan aangifte zullen doen bij de politie.

Ook kan de strafbaarstelling van illegaliteit hen afschrikken om bij officiële instanties om noodzakelijke medische zorg of andere basisbehoeften aan te kloppen.

De maatregel werpt een verdere drempel op voor ongedocumenteerde vreemdelingen om hun kinderen, die ongeacht hun verblijfsstatus recht hebben op onderwijs, naar school te sturen.

Strafbaarstelling zal mogelijk ook leiden tot meer detentie van ongedocumenteerden, ook wanneer er geen duidelijk zicht op uitzetting is.

Tenslotte kunnen er zich onder ongedocumenteerden ook vluchtelingen of anderen die bescherming nodig hebben bevinden – voor hen kan criminalisering een reden zijn zich niet kenbaar te maken, waardoor zij geen toegang krijgen tot de bescherming waar zij recht op hebben.

‘Nu de regering heeft besloten deze schadelijke en disproportionele maatregel toch door te zetten, is het aan het parlement om te voorkomen dat de mensenrechten van ongedocumenteerde vreemdelingen verder onder druk komen te staan. We roepen daarom het parlement op het voorstel tot strafbaarstelling van illegaliteit te verwerpen’ zo zegt Amnesty International.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>