Publicaties / Publications

door/by Mark Ponte

Zwarte geschiedenis Amsterdam / Black history of Amsterdam

2019

‘Al de swarten die hier ter stede comen’ Een Afro-Atlantische gemeenschap in zeventiende-eeuws Amsterdam’, TSEG/ Low Countries Journal of Social and Economic History, 15(4), pp.33–62. DOI: http://doi.org/10.18352/tseg.995

2018

‘Rembrandt woonde te midden van zwarte buren’, Ons Amsterdam 70 (2018) 11/12, 20-23.

‘1656 – ‘Twee mooren in een stuck van Rembrandt’, in: Wereldgeschiedenis van Nederland (Amsterdam, Ambo Anthos 2018), pp.265-269 (ook hier te lezen)

Diverse onderwerpen

2019

Image

‘Een haes die op de trommel slaet’, Ons Amsterdam (oktober 2019) 34-35

Over dieren in Amsterdamse notariële akten uit de zeventiende en achttiende eeuw. Over katten, een meertalige parkiet uit Curacao, leeuwen en een overlastgevende aap in de Jordaan.

‘Topstuk: Bloed voor de suikerindustrie’, Holland Historisch Tijdschrift 51 (2019) 3, 133-134

Over de smokkel van emmertjes bloed van slachthuizen naar suikerraffinaderij. Om suiker te ‘klaren’ heb je eiwit nodig. Dan kunnen eieren zijn, maar ossenbloed is ook zeer geschikt. Dat laaste was echter bij keur verboden.


Heibel bij Herberg de Hulk‘, Ons Amsterdam, april 2019.

Over een dronken Amsterdamse opschepper in een Herberg aan de Gaasp, 1639.